MÁY FLEXCO IN DỌC 4 MÀU

Qui cách: 1600x2400mm

Tốc độ máy: 60Tấm/phút

Qui cách: 1600x2400mm

Tốc độ máy: 60Tấm/phút!

demo_3

Data sheet

Compositions
Cotton
Styles
Girly
Properties
Colorful Dress