MÁY FLEXCO IN DỌC 4 MÀU

Qui cách: 1600x2400mm

Tốc độ máy: 60Tấm/phút

Qui cách: 1600x2400mm

Tốc độ máy: 60Tấm/phút

demo_3

Thông tin chi tiết

Compositions
Cotton
Styles
Girly
Properties
Colorful Dress